Kortbelastning

 

Ved bestilling blir kjøpesummer autorisert, d.v.s. kontrollert for dekning og sperret for annet bruk. Kortet blir ikke belastet før varene er sendt.

Sperringen blir opphevet dersom varene ikke er sendt innen 30 dager

!